Πωλούνται 2 καινούργια όπλαΜια καραμπίνα winchester sx2 light 67cm κάννη με εσωτερικά τσοκ και ένα εξωτερικό στα 900 ευρώ, ένα σούπερ ποζε Lanber 66 cm μονοσκανδαλο με επιλογεα 2 άστρα και 4 άστρα στα 700 ευρώ και τα δύο όπλα είναι καινούργια από μαγαζί φίλου που έκλεισε
 
Top