Νομοθεσία γύρω από το κυνήγι


Περιοχή
Αθήνα και ΑΡΤΑ
Όνομα
Θοδωρής
δεν παίρνω όρκο γιατί δεν ξέρω αν άλλαξε πχ κάποια ΚΥΑ
επειδή και εγώ δεν γνωρίζω γι'αυτό ειπα Μ φαίνεται δύσκολο. Οπότε αν ισχυρίζεται ο αξιωματικός ότι άλλαξε απλά ας του δείξει το έγγραφο
 
Περιοχή
Β.Εύβοια
Όνομα
Θοδωρής
Στείλτο σε παρακαλώ γιατί μου ζητάνε χαρτιά γιατί αυτό μου λένε ότι άλλαξε και τώρα θέλουν η οποίος συνάδελφος μπορεί να βοηθήσει καλό θα ήταν.
Δεν το εχω προχειρο τωρα.Οταν το βρω θα το ανεβασω.
Αλλαξε τον Οκτωβριο του 20'.
Δεν χρειαζεσαι ιατρικα χαρτια.
 
Περιοχή
Κρήτη
Όνομα
Γιώργος
Έχει αλλάξει και η διαδικασία για τούς ένστολους χρειάζονται και αυτοί πλέον χαρτιά από παθολόγο και ψυχίατρο?
Δυο γνωστοί μου στρατιωτικοί φέτος πηραν κυνηγετικά όπλα.
Ο ένας καινούργιο οπλο απο μαγαζι και ο άλλος μεταχειρισμένο (δωρεά).
Σε αυτον που πηρε το καινούργιο του ζήτησαν χαρτι από γιατρο ενω στον αλλο όχι.
Απο διαφορετικό Α.Τ. εβγαλαν τις άδειες οπότε ισος να παιζει ρόλο και αυτό.
 
Last edited:
Περιοχή
ΣΥΡΟΣ - ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Όνομα
Δημήτριος
Έχει αλλάξει και η διαδικασία για τούς ένστολους χρειάζονται και αυτοί πλέον χαρτιά από παθολόγο και ψυχίατρο?
Nόμος 4678/2020- ΦΕΚ 70/Α/ 20-3-2020

Άρθρο 7

Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 2168/1993

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την οπλοκατοχή και την οπλοφορία αυτών που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα, στην υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης, στην τελωνειακή υπηρεσία και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις».

2. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 προστίθεται παράγραφος 4α ως εξής:

«4.α. Δεν απαιτείται η έκδοση άδειας οπλοφορίας για τους υπηρετούντες σε αρχές επιβολής του νόμου κρατών - μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών, καθώς και για τους υπηρετούντες σε όργανα, φορείς, αποστολές ή οργανισμούς της Ε.Ε., οι οποίοι αποστέλλονται, με σχετική πιστοποίηση, στην Ελληνική Επικράτεια αποκλειστικά και μόνον για τις ανάγκες διενέργειας κοινών επιχειρήσεων με τις Ελληνικές Αρχές ή συμμετοχής σε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, εφόσον ο οπλισμός που θα φέρουν κατέχεται από αυτούς νόμιμα βάσει της εθνικής νομοθεσίας της χώρας προέλευσής τους. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων στις επιχειρήσεις, καθώς και ο φερόμενος οπλισμός, γνωστοποιούνται στο εθνικό σημείο επαφής με τον αρμόδιο για τη διεξαγωγή των ως άνω επιχειρήσεων οργανισμό της Ε.Ε., πριν την άφιξη των συμμετεχόντων στην Ελληνική Επικράτεια.».

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Οι προβλεπόμενες από τις παραγράφους 3, 4, 4α και 5 άδειες οπλοφορίας χορηγούνται μόνο για περίστροφα ή πιστόλια της κατηγορίας Β΄ του Παραρτήματος Ι. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 περίπτωση β΄, πλην της περίπτωσης οπλοφορίας για την προστασία προσώπων είναι δυνατόν να επιτραπεί η οπλοφορία και με πυροβόλα όπλα της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήματος Ι ή άλλα πυροβόλα όπλα του Παραρτήματος Ι, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ασφάλειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2.».

4. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο κάτοχος της άδειας επιτρέπεται να οπλοφορεί μέσα στους χώρους άσκησης, κατά τη μετάβαση προς και επιστροφή από τον χώρο αυτόν, από τόπο σε τόπο προς συμμετοχή σε επίσημους αγώνες σκοποβολής, από και προς τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν στο όπλο και την άδεια αυτού, καθώς και από και προς το κατάστημα επισκευής ή εμπορίας όπλων».

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η οπλοφορία με όπλα για θήρα απαγορεύεται, εκτός των περιπτώσεων της χρήσης για άσκηση θήρας ή σκοποβολής, της μετάβασης προς και επιστροφής από τους χώρους αυτούς, από και προς τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν στο όπλο και την άδεια αυτού, καθώς και από και προς το κατάστημα επισκευής ή εμπορίας όπλων».

6. Η παράγραφος 13 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«13. α. Όποιος φέρει παράνομα όπλα ή άλλα είδη που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1, πλην των αναφερομένων στην επόμενη περίπτωση, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον εξακοσίων (600) ευρώ. Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση και διπλασιάζονται τα κατώτερα όρια ποινών, όταν τα ανωτέρω είδη φέρονται σε συνελεύσεις, πανηγύρεις, δημόσιες συναθροίσεις, κέντρα διασκέδασης ή παιγνίων, καταστήματα πώλησης οινοπνευματωδών ποτών ή εντός μεταφορικών μέσων δημόσιας μεταφοράς προσώπων ή εντός ή πλησίον ελεγχόμενων χώρων αεροδρομίων.

β. Όποιος φέρει παράνομα όπλα ή άλλα είδη που διαλαμβάνονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ υποπεριπτώσεις αα΄ έως αζ΄ και ιε΄ και περίπτωση 2 συσκευές ή εγκαταστάσεις που προορίζονται για τον φωτισμό του στόχου ή των σκοπευτικών του όπλου και σκοπευτικές διόπτρες όπλων, καθώς και όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.».
 
Περιοχή
Αθήνα <-> Κρήτη
Όνομα
Γιώργος
Για πείτε ρε μάγκες. Μου είπε ένας φίλος ότι απαγορεύεται να κυνηγάς με όπλο που δεν είναι στο όνομα σου.
Είναι δυνατόν αυτό;
Αν έχεις κυνηγετική άδεια σε ισχύ και ο κάτοχος του όπλου είναι μαζί σου στο κυνήγι, κανένα πρόβλημα.
Αν στο έχει δώσει δανεικό και δεν είναι παρών, τότε απαγορεύεται.
 
Περιοχή
Εύβοια
Όνομα
Χρήστος
Αν έχεις κυνηγετική άδεια σε ισχύ και ο κάτοχος του όπλου είναι μαζί σου στο κυνήγι, κανένα πρόβλημα.
Αν στο έχει δώσει δανεικό και δεν είναι παρών, τότε απαγορεύεται.
Με βεβαίωση νομίζω αν δεν είναι της οικογενείας...Έτσι μου είχε πει τότε στον κυνηγετικό σύλλογο.
 
Περιοχή
Κερατσίνι - Αργολίδα
Όνομα
Κυριάκος
Δηλαδή εγώ που κουβαλάω πάντα κι ένα όπλο που είναι στο όνομα του πατέρα μου, είμαι οκ; Ακόμα κι αν δεν είναι ο πατέρας μου μαζί;
Ενώ αν το όπλο ήταν ενός φίλου μου, θα έπρεπε να είναι μαζί και αυτός;
Είναι σίγουρα αυτά; Μπορούμε να τα βρούμε κάπου γραμμένα;
 
Περιοχή
Κεντρική Μακεδονία
Όνομα
Κωνσταντίνος
Αρκεί να έχει άδεια θήρας αυτός που θα πάρει το όπλο μας και μαζί με το όπλο την ΑΚΚΟ
Κάτι σαν το αυτοκίνητο, το δίνουμε σε άτομο που έχει δίπλωμα και στο ντουλαπάκι έχουμε την άδεια του αυτοκινήτου.
 
Last edited:
Εγώ αυτό που ήξερα είναι ότι εφόσον κάποιος είναι ικανός να κατέχει όπλο κ είναι κ εφοδιασμένος με άδεια Θήρας τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει "ξένο" οπλο αρκεί ο κάτοχος του να του κανει μια υπεύθυνη δήλωση...
Οπως κ αν έχει το καλυτερο κ το πιο σωστό που έχεις να κάνεις Κυριάκο είναι να ρωτήσεις στο ΑΤ της περιοχης σου.....
 
Περιοχή
Αθήνα <-> Κρήτη
Όνομα
Γιώργος
Δηλαδή εγώ που κουβαλάω πάντα κι ένα όπλο που είναι στο όνομα του πατέρα μου, είμαι οκ; Ακόμα κι αν δεν είναι ο πατέρας μου μαζί;
Ενώ αν το όπλο ήταν ενός φίλου μου, θα έπρεπε να είναι μαζί και αυτός;
Είναι σίγουρα αυτά; Μπορούμε να τα βρούμε κάπου γραμμένα;
Μακάρι να βρεθούν κάπου γραμμένα!
Στην ασφάλεια μου είχαν πει ότι όπου είναι ένα όπλο, πρέπει να είναι και ο κάτοχός του μαζί, είτε κυνηγετικό ή σκοπευτικό.
Συγκεκριμένα είπαν ό,τι δεν είναι αυτοκίνητο να το δίνεις στον αδερφό σου ή την γυναίκα σου...
 
Περιοχή
Κερατσίνι - Αργολίδα
Όνομα
Κυριάκος
Τρία πουλάκια κάθονταν δηλαδή.

** Κωνσταντίνε κι εγώ αυτό ήξερα.
** Τάσο αν ρωτησω στο ΑΤ της περιοχής μου και μου πουν το Α πχ, όταν θα πάω κυνήγι στο Σουφλί και αυτοί εκεί ξέρουν το Β, άντε βγάλε άκρη.

Σε κάθε περίπτωση αν κάποιος ξέρει πού είναι γραμμένα αυτά ή έχει κάποια επίσημη ενημέρωση ας γράψει εδώ...
 
Περιοχή
Εύβοια
Όνομα
Χρήστος
Τρία πουλάκια κάθονταν δηλαδή.

** Κωνσταντίνε κι εγώ αυτό ήξερα.
** Τάσο αν ρωτησω στο ΑΤ της περιοχής μου και μου πουν το Α πχ, όταν θα πάω κυνήγι στο Σουφλί και αυτοί εκεί ξέρουν το Β, άντε βγάλε άκρη.

Σε κάθε περίπτωση αν κάποιος ξέρει πού είναι γραμμένα αυτά ή έχει κάποια επίσημη ενημέρωση ας γράψει εδώ...
Πολύ σωστά!
 
** Τάσο αν ρωτησω στο ΑΤ της περιοχής μου και μου πουν το Α πχ, όταν θα πάω κυνήγι στο Σουφλί και αυτοί εκεί ξέρουν το Β, άντε βγάλε άκρη.
Ναι....Δεν εχεις αδικο..
Ειναι γνωστό ότι κάποιοι "νόμοι" μπορεί να.... αλλάζουν από τόπο σε τόπο..
Τελοσπαντων... Για κάθε ενδεχόμενο οτι σου πουν στο ένα τμήμα το αναφέρεις κ στο άλλο σαν επαληθευση... Είναι λίγο αστείο αλλά δεν βλέπω κ άλλη λυση...
 
Όνομα
alex009
Πριν 10 χρόνια άλλαξε αυτό , θυμάμαι κυνηγούσα με όλα τα όπλα της οικογένειας χωρίς να έχω άδεια οπλοκατοχής μετά θυμάμαι ότι πρέπει να είναι στο όνομα σού ή ο κάτοχος να βρίσκεται μαζί σου! Γραμμένο δεν το έχω βρει κάπου αλλά το θυμάμαι γιατί μεταβίβασα το πρώτο όπλο για αυτόν τον λόγο !
 
Top