Κυνηγετικοί ΣύλλογοιΠεριοχή
Ηράκλειο Κρήτης
Όνομα
Κωστής
Κόστος άδειας κυνηγιού ανάλογα τον τρόπο έκδοσηςΚάθε Έλληνας πολίτης κάτοικος της Ελλάδας(για τους αλλοδαπούς κατοίκους της χώρας μας ισχύει άλλη διαδικασία και κόστος) που έχει τις προϋποθέσεις από το Νόμο για να εκδώσει άδεια κυνηγιού, μπορεί να το κάνει με τρεις τρόπους και με το κόστος να διαφοροποιείται ανάλογα τον τρόπο έκδοσης. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τους τρεις τρόπους έκδοσης άδειας κυνηγιού και το αντίστοιχο κόστος.

1)Μέσω συνεργαζόμενου ΚΣ που είναι και η πλειοψηφία των κυνηγών.
2)Μέσω μη συνεργαζόμενου(ανεξάρτητου) ΚΣ.
3)Ατομικά χωρίς σύλλογο.

Σε κάθε περίπτωση η άδεια εκδίδεται από το Δασαρχείο. Για να εκδοθεί η άδεια ο κυνηγός ανάμεσα στα άλλα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσει στο Δασαρχείο και ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης κυνηγού, είτε ομαδικό(περιπτώσεις 1 και 2) είτε ατομικό, περίπτωση 3.

Στην πρώτη περίπτωση ο κυνηγός πληρώνει ένα ποσό στον συνεργαζόμενο ΚΣ της περιοχής τους και όλη τη διαδικασία με την εφορία(ΔΟY) για τα παράβολα, Τράπεζα της Ελλάδος(ΤτΕ) για το γραμμάτιο είσπραξης της άδειας, το ομαδικό ασφαλιστήριο με την ασφαλιστική και το Δασαρχείο, την κάνει ο ΚΣ.

Στη δεύτερη περίπτωση μπορεί πλέον να γίνει το ίδιο με το συνεργαζόμενο ΚΣ και να κατατεθούν τα δικαιολογητικά στο Δασαρχείο μέσω αντιπροσώπου(πληρεξούσιου) που ορίζει ο ανεξάρτητος ΚΣ, είτε να γίνει ατομικά η διαδικασία από τον κάθε κυνηγό.

Στην τρίτη περίπτωση κάνει όλη τη διαδικασία ο κυνηγός μόνος του.

Όλα αυτά με βάση όσα ίσχυαν μέχρι πέρυσι, τα οποία εκτιμώ ότι δε θα αλλάξουν φέτος. Με βάση τα περυσινά οικονομικά δεδομένα θα αναλύσουμε και το κόστος της άδειας κυνηγιού, ανάλογα τον τρόπο έκδοσης.

1)Μέσω συνεργαζόμενου ΚΣ
ο κυνηγός πρέπει να πληρώσει τα παράβολα της άδειας στην εφορία(ΔΟY) που είναι 18 ευρώ. Πρέπει να πληρώσει το κόστος της άδειας στην ΤτΕ που με βάση τα περυσινά δεδομένα είναι 10 ευρώ για τοπική(Τ), ή 30 για περιφερειακή(Π) ή 60 ευρώ για γενική(Γ). Πρέπει επίσης να πληρώσει τις τακτικές εισφορές υπέρ των κυνηγητικών οργανώσεων που είναι 65 ευρώ(εκ των οποίων 45 παίρνει η ΚΣΕ, 5 η Ομοσπονδία και 15 ο ΚΣ). Όλα τα παραπάνω καθορίζονται με ΦΕΚ κάθε χρόνο λίγο πριν την έναρξη του κυνηγιού(τα αναφερόμενα ποσά είναι αυτά που ίσχυαν πέρυσι). Πρέπει επίσης να πληρώσει και τις τυχόν έκτακτες εισφορές που έχουν επιβληθεί υπέρ ΚΣ και υπέρ Ομοσπονδίας από τις Γενικές Συνελεύσεις των οργάνων αυτών και έχουν εγκριθεί στη συνέχεια από το Δασαρχείο(και είναι τα μόνα ποσά της άδειας που μπορεί να επηρεάσει άμεσα ο κυνηγός με την ψήφο του στη γενική συνέλευση, τα υπόλοιπα όχι). Το πόσο είναι η έκτακτη εισφορά δεν είναι σταθερό. Υπάρχουν ΚΣ και Ομοσπονδίες που δεν επιβάλουν καμία έκτακτη εισφορά στα μέλη τους. Οι περισσότερες Ομοσπονδίες πέρυσι επέβαλαν έκτακτη εισφορά 8-15 ευρώ, και ο μέσος όρος είναι περίπου στα 10 ευρώ ανά κυνηγό(άδεια). Το ίδιο ισχύει και για τους ΚΣ. Υπάρχουν ΚΣ που δεν επιβάλλουν καμία έκτακτη εισφορά και άλλοι που επιβάλλουν 45 ευρώ, με τους περισσότερους να κυμαίνονται στα 5-15 ευρώ και το μέσο όρο να είναι στα 20 ευρώ ανά κυνηγό(άδεια). Στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε και το κόστος ασφάλισης που είναι από 1 ως 4 ευρώ ανά κυνηγό, ανάλογα με τον αριθμό των μελών του ΚΣ με το μέσο όρο να είναι στα 2 ευρώ περίπου. Αθροίζοντας τα παραπάνω βλέπουμε ότι το συνολικό κόστος της άδειας σε συνεργαζόμενο ΚΣ κατά μέσο όρο είναι 125 για τοπική, 145 για περιφερειακή και 175 για γενική με τη χαμηλότερη τιμή πέρυσι να την έχει ο ΚΣ Άργους της Γ’ ΚΟΠ με 103,38 τοπική, 123,38 περιφερειακή και 153,38 γενική και την ακριβότερη ο ΚΣ Σητείας της Α’ ΚΟΚΔ με 155 τοπική, 175 περιφερειακή και 205 γενική.

2)Μέσω μη συνεργαζόμενου(ανεξάρτητου ΚΣ) ο κυνηγός πρέπει να πληρώσει πάλι τα παράβολα της άδειας στην εφορία(ΔΟY) που είναι 18 ευρώ. Πρέπει να πληρώσει το κόστος της άδειας στην ΤτΕ προσαυξημένο με το 90% των τακτικών εισφορών προς τις κυνηγητικές οργανώσεις(έτσι ορίζει το ΦΕΚ), δηλαδή 65*90%=58,50 ευρώ προσαύξηση, άρα πρέπει να πληρώσει 10+58,50=68,50 για τοπική(Τ), ή 30+58,50=88,50 για περιφερειακή(Π) ή 60+58,5=118,50 ευρώ για γενική(Γ). Το κόστος ασφάλισης σε μη συνεργαζόμενο(ανεξάρτητο) ΚΣ είναι 2,5 ως 5 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών, με το μέσο όρο να είναι στα 3,50 ευρώ καθώς και μια ετήσια συνδρομή της τάξης των 5 ευρώ κατά μέσο όρο. Αθροίζοντας τα παραπάνω βλέπουμε ότι το συνολικό κόστος της άδειας σε μη συνεργαζόμενο ΚΣ είναι κατά μέσο όρο είναι 95 για τοπική, 115 για περιφερειακή και 145 για γενική.

3) Αν τώρα ο κυνηγός θέλει να εκδώσει την άδεια του εντελώς μόνος του χωρίς να είναι μέλος κάποιου ΚΣ, ούτε συνεργαζόμενου ούτε μη συνεργαζόμενου(ανεξάρτητου), τότε θα πρέπει να πληρώσει για παράβολα και άδεια ότι και στην ανεξάρτητο, αλλά θα πρέπει να κάνει ατομικό συμβόλαιο αστικής ευθύνης κυνηγού με κάποια ασφαλιστική εταιρεία, με το κόστος να ξεκινά από τα 30 ευρώ για τις βασικές καλύψεις που απαιτεί ο νόμος και να αυξάνεται αν αυξηθούν οι καλύψεις ή/και τα ασφαλιζόμενα ποσά. Δεν είναι ο πλέον διαδομένος τρόπος έκδοσης άδειας για τους Έλληνες και το ατομικό ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης κυνηγιού δεν είναι και πολύ διαδεδομένο ασφαλιστικό προϊόν(το παρέχουν ελάχιστες εταιρείες). Το κόστος σ’ αυτή την περίπτωση είναι 116,50 για τοπική, 136,50 για περιφερειακή και 166,50 για γενική.Όλα τα παραπάνω φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν

ΚΟΣΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΣ
T
Π
Γ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ(ΔΟY)
18,00​
18,00​
18,00​
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟ ΤτΕ(ΑΔΕΙΑ)
10,00​
30,00​
60,00​
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
65,00​
65,00​
65,00​
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Μ.Ο.)
10,00​
10,00​
10,00​
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΣ(Μ.Ο.)
20,00​
20,00​
20,00​
ΑΣΦΑΛΕΙΑ(Μ.Ο.)
2,00​
2,00​
2,00​
ΣΥΝΟΛΟ
125,00​
145,00​
175,00​
ΚΟΣΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΣ
T
Π
Γ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ(ΔΟY)
18,00​
18,00​
18,00​
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟ ΤτΕ(ΑΔΕΙΑ)
68,50​
88,50​
118,50​
ΣΥΝΔΡΟΜΗ(Μ.Ο.)
5,00​
5,00​
5,00​
ΑΣΦΑΛΕΙΑ(Μ.Ο.)
3,50​
3,50​
3,50​
ΣΥΝΟΛΟ
95,00​
115,00​
145,00​
ΚΟΣΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟ
T
Π
Γ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ(ΔΟY)
18,00​
18,00​
18,00​
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟ ΤτΕ(ΑΔΕΙΑ)
68,50​
88,50​
118,50​
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
30,00​
30,00​
30,00​
ΣΥΝΟΛΟ
116,50​
136,50​
166,50​


Ελπίζουμε με τα παραπάνω να αποσαφηνίσαμε το θέμα για το πώς προκύπτει το συνολικό κόστος έκδοσης άδειας κυνηγιού στην Ελλάδα. Το πως θα επιλέξει να εκδώσει ο κάθε κυνηγός την άδεια του είναι προσωπική του επιλογή και βασικό δημοκρατικό του δικαίωμα. Όλες οι άδειες είναι ισότιμες και εκδίδονται από το δασαρχείο, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης που έχουμε επιλέξει. Επίσης ο κυνηγός είναι υποχρεωμένος να δέχεται τον έλεγχο των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων(αστυνομία, δασαρχείο, θηροφυλακή) ανεξάρτητα από το πώς έχει επιλέξει να εκδώσει την άδεια του.

Υ.Γ.1 Τα στοιχεία για τις έκτακτες εισφορές υπέρ ΚΣ και υπέρ Ομοσπονδιών τα έχουμε αντλήσει από την ιστοσελίδα https://dasarxeio.com/timi-adeias-kinigiou-2019-2020/ στην οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει και όλη τη σχετική νομοθεσία για το κυνήγι(ρυθμιστική, συνδρομές, ΦΕΚ κτλ).

Κωστής Λουλάκης

Κυνηγός

Διαχειριστής της Ομάδας του facebook ‘’Οι φίλοι του Ελληνικού Ιχνηλάτη’’ https://www.facebook.com/groups/filoiei/
 
Last edited:
Περιοχή
Ηράκλειο Κρήτης
Όνομα
Κωστής
Ενημερωτικά ανά 1000 άτομα η ασφάλιση κυνηγών κοστίζει από 3 έως 5 ευρώ. Δεν μπόρεσα να βρω ατομικό κόστος γιατί δεν πουλάει καμία ασφαλιστική τέτοιο προϊόν.
ατομικό ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης κυνηγού δίνει μόνο η Interlife με κόστος 30 ευρώ
το επισυνάπτω
 

Attachments

ατομικό ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης κυνηγού δίνει μόνο η Interlife με κόστος 30 ευρώ
το επισυνάπτω
δεν βγαίνουν τα νούμερα. είναι πολύ φτηνό για να καλύψει τα ατυχήματα που γίνονται κάθε χρόνο. εκτός αν ισχύουν όροι και προϋποθέσεις που δεν φαίνονται εδώ.
 
Περιοχή
Ηράκλειο Κρήτης
Όνομα
Κωστής
δεν βγαίνουν τα νούμερα. είναι πολύ φτηνό για να καλύψει τα ατυχήματα που γίνονται κάθε χρόνο. εκτός αν ισχύουν όροι και προϋποθέσεις που δεν φαίνονται εδώ.
είναι επίσημη προσφορά της εταιρείας δεν το λέω από το μυαλό μου
δείτε το αρχείο που έχω ανεβάσει ή επικοινωνήστε με ένα υποκατάστημα της εταιρείας να σας το επιβεβαιώσει
 
είναι επίσημη προσφορά της εταιρείας δεν το λέω από το μυαλό μου
δείτε το αρχείο που έχω ανεβάσει ή επικοινωνήστε με ένα υποκατάστημα της εταιρείας να σας το επιβεβαιώσει
δεν αμφισβήτησα την εγκυρότητα αυτού που ανέβασες,
Το πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε περιόδου μου κάνει εντύπωση με βάση τα ατυχήματα των προηγούμενων ετών.
Έχουμε εικόνα ας πούμε για πέρσι; ποιο ποσό πληρώθηκε σε ασφαλισμένους κυνηγούς? Υπάρχουν τέτοια στοιχεία από τους συλλόγους?
 
Περιοχή
Ηράκλειο Κρήτης
Όνομα
Κωστής
δεν αμφισβήτησα την εγκυρότητα αυτού που ανέβασες,
Το πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε περιόδου μου κάνει εντύπωση με βάση τα ατυχήματα των προηγούμενων ετών.
Έχουμε εικόνα ας πούμε για πέρσι; ποιο ποσό πληρώθηκε σε ασφαλισμένους κυνηγούς? Υπάρχουν τέτοια στοιχεία από τους συλλόγους?
αυτό δεν το ξέρω
αυτά τα ξέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι κσ
κατά καιρούς βγαίνουν διάφορα στοιχεία στη δημοσιότητα μπορείς να ψάξεις να τα δεις
αλλά λίγο πολύ τόσα είναι τα ασφαλιζόμενα ποσά
αυτά απαιτεί ο νόμος
 

Kostas ContraDosi

Moderator
Περιοχή
Αμαλιάδα Ν.Ηλείας
Όνομα
Kώστας
Λεφτά πηγαίνουν στην θηροφυλακοι από αυτόν τον σύλλογο?
Αυτό δν το ξέρω Κωστή....:rolleyes:...αλλά ούτε με ενδιαφέρει κιόλας.
Δυστυχως, κατι τετοιοι συλλογοι θα διαλυσουν τις δομες του κυνηγιου.
Όπως;;;;;;;
Ας ειμαστε λοιπον διπλα και ενεργοι για να διατηρησουμε οτι εχουμε πετυχει μεχρι τωρα,
Τη έχουμε πετύχει ως τώρα για να καταλάβω κι εγώ;;;;

με ενα βροντερο οχι στους παρασυλλογους..
Θες να μου πεις δηλαδή πως αν υπήρχε "Παρασύλλογος " όπως το θέτεις εσύ,στην περιοχή σου, δν θα έβγαζες εκεί άδεια κυνηγίου;;;
Όλα στο πράσινο ταμείο πάνε αδελφέ!!!
Αύριο μεθ'αύριο που θα βγάλεις άδεια όμως, ΜΗΝ παραπονεθείς για τα 100€ που θα δόσεις για τοπική άδεια,ούτε για τα 180€+ για τη γενική....;)
 
Όνομα
iakovos
Αυτό δν το ξέρω Κωστή....:rolleyes:...αλλά ούτε με ενδιαφέρει κιόλας.

Όπως;;;;;;;

Τη έχουμε πετύχει ως τώρα για να καταλάβω κι εγώ;;;;


Θες να μου πεις δηλαδή πως αν υπήρχε "Παρασύλλογος " όπως το θέτεις εσύ,στην περιοχή σου, δν θα έβγαζες εκεί άδεια κυνηγίου;;;
Όλα στο πράσινο ταμείο πάνε αδελφέ!!!
Αύριο μεθ'αύριο που θα βγάλεις άδεια όμως, ΜΗΝ παραπονεθείς για τα 100€ που θα δόσεις για τοπική άδεια,ούτε για τα 180€+ για τη γενική....;)
Δεν θα παραπονεθω καθολου αγαπητε. Ειναι συνειδητη επιλογη μου. Επειδη παντοτε βγαζω γενικη αδεια απο το 1976 και εδω, επειδη εχω γυρισει την Ελλαδα 100αδες φορες, επειδη βλεπω τη συμπεριφορα των "συγκυνηγων μας" απεναντι σε οσους μενουμε σε μεγαλες πολεις, επειδη το να κυνηγαμε ελευθερα συμφωνα με το νομο (που στη επαρχια ελαχιστα τηρειται απο τους ντοπιους κυνηγους, η εντοπιοτητα σε ολο της το μεγαλειο), επειδη δεν μας εχουν ακομα ιδιωτικοποιησει το κυνηγι, για το λογο αυτο και παρα πολλους αλλους ακομα, ειμαι διπλα στο συλλογο μου ενεργος και παντα θα προσπαθω για το καλυτερο μεσω των κυνηγετικων οργανων.
 

Kostas ContraDosi

Moderator
Περιοχή
Αμαλιάδα Ν.Ηλείας
Όνομα
Kώστας
ειμαι διπλα στο συλλογο μου ενεργος
Μπράβο σου κ καλά κάνεις.... .shake hands.
(που στη επαρχια ελαχιστα τηρειται απο τους ντοπιους κυνηγους, η εντοπιοτητα σε ολο της το μεγαλειο)
Όσο για την εντοπιότητα το ξέρω εγώ προσωπικά για εμένα το τη κάνω.
Από την άλλη τους μεγαλοπολίτες δν μπορώ να τους καταλάβω στο ποιό είναι το πρόβλημά τους....αφού παντού υπάρχει
(εντοποιότητα σε όλο της το μεγαλείο)....μη σου φταίει η επαρχεία κ ο "Παρασύλλογος" που είναι φθηνότερος διότι δν είναι κάτι παράνομο αλλά ΝΟΜΙΜΟ....:)...η κυνηγετική μέριμνα πρέπει να αλλάξει από την πηγή της αρχικά...
Φιλικά πάντα!!
 
Όνομα
iakovos
Μπράβο σου κ καλά κάνεις.... .shake hands.

Όσο για την εντοπιότητα το ξέρω εγώ προσωπικά για εμένα το τη κάνω.
Από την άλλη τους μεγαλοπολίτες δν μπορώ να τους καταλάβω στο ποιό είναι το πρόβλημά τους....αφού παντού υπάρχει
(εντοποιότητα σε όλο της το μεγαλείο)....μη σου φταίει η επαρχεία κ ο "Παρασύλλογος" που είναι φθηνότερος διότι δν είναι κάτι παράνομο αλλά ΝΟΜΙΜΟ....:)...η κυνηγετική μέριμνα πρέπει να αλλάξει από την πηγή της αρχικά...
Φιλικά πάντα!!
Αγαπητε, παντα φιλικα και εγω διατυπωνω τις αποψεις μου.. Δεν μου φταιει η επαρχια, η νοοτροποια με ενοχλει, συμβαινει το ιδιο παντου -και στο νησι μου αυτο. Για σκεψου αν κυνηγουσαμε σε ρεζερβες (ιδιωτικες επι το πλειστον), πως θα ηταν το κυνηγι ;;;. Ποσο εχουν δουλεψει οι κυνηγετικες οργανωσεις, οχι μονο γι αυτο, για ποσα αλλα πραγματα, πυροπροστασια, εμπλουτισμο θηραματων, θηροφυλαξη κλπ,κλπ., επιστημονικες μελετες, αειφορια..... Τι εχουν να αντιπαραταξουν οι παρασυλλογοι ή οτιδηποτε αλλοι;;;; Απαντω εγω, μια ελαχιστα φθηνοτερη κυνηγετικη αδεια. Τιποτε αλλο.
 
Όνομα
Λεωνίδας
Ο καθε Ελληνας κυνηγος εχει το δικαιωμα να θεωρει την κυνηγετικη του αδεια βασει με οτι οριζει η πολιτεια,εξαλλου ολες οι αδειες θεωρουνται απ το δασαρχειο.Ισως οι κυνηγετικοι συλλογοι και ομοσπονδιες(κατα τη γνωμη μου) να λειτουργουσαν καλυτερα εαν δεν ειχαν σχεση με χρηματα και εισπραξεις.
 
Αυτό δν το ξέρω Κωστή....:rolleyes:...αλλά ούτε με ενδιαφέρει κιόλας.

Όπως;;;;;;;

Τη έχουμε πετύχει ως τώρα για να καταλάβω κι εγώ;;;;


Θες να μου πεις δηλαδή πως αν υπήρχε "Παρασύλλογος " όπως το θέτεις εσύ,στην περιοχή σου, δν θα έβγαζες εκεί άδεια κυνηγίου;;;
Όλα στο πράσινο ταμείο πάνε αδελφέ!!!
Αύριο μεθ'αύριο που θα βγάλεις άδεια όμως, ΜΗΝ παραπονεθείς για τα 100€ που θα δόσεις για τοπική άδεια,ούτε για τα 180€+ για τη γενική....;)
Μάλλον δεν έχεις καταλάβει καλά.απο την ευρωπαϊκή νομοθεσία για να υπάρχει Κυνηγι πρέπει να υπάρχει θηροφυλακη , από την στιγμή που δεν θα υπάρχει θηροφυλακη ( για αυτό θέλουν οι οικολόγοι να την καταργήσουν) δεν θα υπάρχει Κυνηγι όπως το ξέρουμε.
 
Περιοχή
ΚΑΜΑΤΕΡΟ-ΚΟΤΥΛΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Όνομα
ΚΩΣΤΑΣ
Δεν θα παραπονεθω καθολου αγαπητε. Ειναι συνειδητη επιλογη μου. Επειδη παντοτε βγαζω γενικη αδεια απο το 1976 και εδω, επειδη εχω γυρισει την Ελλαδα 100αδες φορες, επειδη βλεπω τη συμπεριφορα των "συγκυνηγων μας" απεναντι σε οσους μενουμε σε μεγαλες πολεις, επειδη το να κυνηγαμε ελευθερα συμφωνα με το νομο (που στη επαρχια ελαχιστα τηρειται απο τους ντοπιους κυνηγους, η εντοπιοτητα σε ολο της το μεγαλειο), επειδη δεν μας εχουν ακομα ιδιωτικοποιησει το κυνηγι, για το λογο αυτο και παρα πολλους αλλους ακομα, ειμαι διπλα στο συλλογο μου ενεργος και παντα θα προσπαθω για το καλυτερο μεσω των κυνηγετικων οργανων.
Και οι κυνηγετικοί σύλλογοι τι έκαναν τόσα χρόνια για να σταματήσουν αυτήν την νοοτροπία της εντοπιότητας ;
;)
 

Kostas ContraDosi

Moderator
Περιοχή
Αμαλιάδα Ν.Ηλείας
Όνομα
Kώστας
Παιδιά ότι κ να λέμε εφόσον ο "Παρασύλλογος" υπάρχει κ έχει πάρε δώσε με τα δασαρχεία κ τα πράσινα ταμεία είναι νόμιμο......τη σημένει νόμιμο;;;
ΤΟ ΟΡΙΖΕΙ Κ ΤΟ ΣΤΗΡΙΖΕΙ η νομοθεσία!!
Τέλος πάντων...το κόβω εδώ γιατί πάει μακριά η κουβέντα κ από τα πληκτρολόγια δν λύνεται τίποτα.
 
Περιοχή
Καναδάς
Κόστος άδειας κυνηγιού ανάλογα τον τρόπο έκδοσης

ΚΟΣΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΣ
T
Π
Γ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ(ΔΟY)
18,00​
18,00​
18,00​
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟ ΤτΕ(ΑΔΕΙΑ)
10,00​
30,00​
60,00​
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
65,00​
65,00​
65,00​
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Μ.Ο.)
10,00​
10,00​
10,00​
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΣ(Μ.Ο.)
20,00​
20,00​
20,00​
ΑΣΦΑΛΕΙΑ(Μ.Ο.)
2,00​
2,00​
2,00​
ΣΥΝΟΛΟ
125,00​
145,00​
175,00​
ΚΟΣΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΣ
T
Π
Γ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ(ΔΟY)
18,00​
18,00​
18,00​
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟ ΤτΕ(ΑΔΕΙΑ)
68,50​
88,50​
118,50​
ΣΥΝΔΡΟΜΗ(Μ.Ο.)
5,00​
5,00​
5,00​
ΑΣΦΑΛΕΙΑ(Μ.Ο.)
3,50​
3,50​
3,50​
ΣΥΝΟΛΟ
95,00​
115,00​
145,00​
ΚΟΣΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟ
T
Π
Γ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ(ΔΟY)
18,00​
18,00​
18,00​
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟ ΤτΕ(ΑΔΕΙΑ)
68,50​
88,50​
118,50​
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
30,00​
30,00​
30,00​
ΣΥΝΟΛΟ
116,50​
136,50​
166,50​
Πο Ποοοοο ρε φίλε ... και μόνο που το διαβάζω με πιάνει απελπισία .... Δου , Ττε , ..,... πόσοι ακόμα θα φάνε χρήμα ?
 

Dr V

Staff member
Περιοχή
Εύβοια
Όνομα
Βασίλης
Δέχτηκα στο viber το παρακάτω μήνυμα απ'την γραμματέα του ΚΣ Ερέτριας.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 2 Αυγούστου ο σύλλογος έχει εκλογές από τις 10:00 μέχρι τις 14:00. Αιτήσεις για υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 29/7
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977443738
 

elias930i

Staff member
Περιοχή
Περιστερι και Άρτα
Όνομα
Ηλιας
Δέχτηκα στο viber το παρακάτω μήνυμα απ'την γραμματέα του ΚΣ Ερέτριας.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 2 Αυγούστου ο σύλλογος έχει εκλογές από τις 10:00 μέχρι τις 14:00. Αιτήσεις για υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 29/7
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977443738
Θα ασχοληθείς με τα κοινά, παντως υπάρχει ανάγκη από νέες ιδέες, δεν αντεχονται άλλοι σωτήρες και μαχητές κάθε ιουλη!
 
Περιοχή
Ηράκλειο Κρήτης
Όνομα
Κωστής
Η άδειες ξεκίνησαν? μάθαμε τίποτα?
Η ρυθμιστική πήρε ΦΕΚ.
Τα τέλη της άδειας και οι τακτικές εισφορές υπέρ κυνηγητικών οργανώσεων είναι σε στάδιο επεξεργασίας από το ΕΤ. Έχουνπάρει ΚΑΔ και αναμένεται να πάρουν ΦΕΚ αυτή βδομάδα.
https://dasarxeio.com/2020/07/24/84300/
https://dasarxeio.com/ρυθμισεισ-θηρασ-2020-2021/
 
Περιοχή
Ηράκλειο Κρήτης
Όνομα
Κωστής
Η ρυθμιστική πήρε ΦΕΚ.
Τα τέλη της άδειας και οι τακτικές εισφορές υπέρ κυνηγητικών οργανώσεων είναι σε στάδιο επεξεργασίας από το ΕΤ. Έχουνπάρει ΚΑΔ και αναμένεται να πάρουν ΦΕΚ αυτή βδομάδα.
https://dasarxeio.com/2020/07/24/84300/
https://dasarxeio.com/ρυθμισεισ-θηρασ-2020-2021/
Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με την ετήσια συνδρομή των κυνηγών προς τις κυνηγητικές οργανώσεις που παραμένει όσο και πέρυσι στα 65 ευρώ.
https://dasarxeio.com/2020/07/28/84533/
Αναμένεται το ΦΕΚ με τις τιμές των αδειών και μετά θα ξεκινήσουν να εκδίδονται οι άδειες
 
Last edited:
Top