Αστεία-Περίεργα-Ενδιαφέροντα Βίντεο & ΦωτόΠεριοχή
ΚΑΜΑΤΕΡΟ-ΚΟΤΥΛΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Όνομα
ΚΩΣΤΑΣ
ΘΡΑΚΗ
1 ώρα ·
Τὰ ἄγρια ἄλογα τῆς Θράκης!
Πέντε ἀγέλες ἄγριων ἀλόγων, 300 περίπου ζῶα συνολικά, καλπάζουν ἀγέρωχα στὰ ἑλληνοβουλγαρικὰ σύνορα.
Τὸ χειμῶνα κατεβαίνουν στὰ χαμηλὰ ἀφήνοντας τὶς παγωμένες καὶ χιονισμένες πλαγιὲς, γιὰ ἀναζήτηση τροφῆς καὶ νεροῦ. Εἶναι ἀκίνδυνα καὶ περισσότερο τρομάζουν αὐτὰ, παρὰ ὁ ἄνθρωπος, σὲ μία μεταξύ τους συνάντηση.
Μερικὲς φορὲς προκαλοῦν ζημιὲς στὶς καλλιέργειες, ἀλλὰ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ὅλοι ἔχουν δικαίωμα στὴν ζωὴ.
...
Στὴν περιοχὴ τῆς Ἀστραίας, στὰ Θρακικὰ Μετέωρα, βρίσκει καταφύγιο μία ἀγέλη 50 περίπου ἀλόγων. Ἡ περιοχὴ εἶναι δυσπρόσιτη καὶ ἡ ἀνθρώπινη ἀπουσία κάνει τὴν περιοχὴ ἰδανικὴ γιὰ τὴν παραμονή τους.
Ἡ ὕπαρξη τῶν ἄγριων ἀλόγων στὴν περιοχὴ συνδέεται μὲ προϊστορικοὺς μύθους, ποὺ κάνουν ἀναφορὰ στὰ ἀνθρωποφάγα ἄλογα τοῦ Διομήδους τὰ ὁποῖα ζοῦσαν γύρω ἀπὸ τὴ λίμνη Βιστωνίδα.
Ἡ Ροδόπη ἔχει δώσει τὸ ὄνομὰ της σὲ φυλὴ ἀλόγων ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχει ἀναγνωριστεῖ ὅμως:
«Ἡ φυλή Pοδόπης δὲν ἔχει ἀκόμη ἀναγνωριστεί. Ἐκτρέφεται στὶς ὀρεινὲς κοινότητες τῶν νομῶν Pοδόπης καὶ Ξάνθης. Tὸ ὕψος ἀκρωμίου εἶναι 1,25 - 1,45 μ. Oἱ κυριότεροι χρωματισμοὶ εἶναι ὁ ὀρφνὸς καὶ ὁ φαιὸς σὲ ὅλες τὶς ἀποχρώσεις. Συναντῶνται καὶ ἄτομα ξανθὰ καὶ ἰσαβέλλεια. Tὰ περισσότερα ἄλογα ἐμφανίζουν ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ (λευκὰ σημάδια στὸ μέτωπο καὶ στὰ πόδια). Ἡ κεφαλὴ εἶναι ἀρμονική, τὸ σῶμα συμπαγὲς κυλινδρικὸ μὲ καλὴ μυϊκὴ ἀνάπτυξη. Oἱ ὀπλὲς εἶναι σκοτεινοῦ χρώματος καὶ ἡ χαίτη καὶ ἡ οὐρὰ ἄφθονες. Πολλοὶ ἐκτροφεῖς κουρεύουν τὴν χαίτη, ἡ ὁποία ἐμφανίζεται ὄρθια (ρωμαϊκὴ ἢ πολεμικὴ χαίτη).» («H αυτόχθονη ιπποτροφία στην Eλλάδα», Ἀληφακιώτης, Θ., Θεσσαλονίκη 2000.)
------------------------------------
Φωτογραφία ἀπὸ τὸ ΕΘΝΟΣ.
Δείτε περισσότερα
 
ΘΡΑΚΗ
1 ώρα ·
Τὰ ἄγρια ἄλογα τῆς Θράκης!
Πέντε ἀγέλες ἄγριων ἀλόγων, 300 περίπου ζῶα συνολικά, καλπάζουν ἀγέρωχα στὰ ἑλληνοβουλγαρικὰ σύνορα.
Τὸ χειμῶνα κατεβαίνουν στὰ χαμηλὰ ἀφήνοντας τὶς παγωμένες καὶ χιονισμένες πλαγιὲς, γιὰ ἀναζήτηση τροφῆς καὶ νεροῦ. Εἶναι ἀκίνδυνα καὶ περισσότερο τρομάζουν αὐτὰ, παρὰ ὁ ἄνθρωπος, σὲ μία μεταξύ τους συνάντηση.
Μερικὲς φορὲς προκαλοῦν ζημιὲς στὶς καλλιέργειες, ἀλλὰ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ὅλοι ἔχουν δικαίωμα στὴν ζωὴ.
...
Στὴν περιοχὴ τῆς Ἀστραίας, στὰ Θρακικὰ Μετέωρα, βρίσκει καταφύγιο μία ἀγέλη 50 περίπου ἀλόγων. Ἡ περιοχὴ εἶναι δυσπρόσιτη καὶ ἡ ἀνθρώπινη ἀπουσία κάνει τὴν περιοχὴ ἰδανικὴ γιὰ τὴν παραμονή τους.
Ἡ ὕπαρξη τῶν ἄγριων ἀλόγων στὴν περιοχὴ συνδέεται μὲ προϊστορικοὺς μύθους, ποὺ κάνουν ἀναφορὰ στὰ ἀνθρωποφάγα ἄλογα τοῦ Διομήδους τὰ ὁποῖα ζοῦσαν γύρω ἀπὸ τὴ λίμνη Βιστωνίδα.
Ἡ Ροδόπη ἔχει δώσει τὸ ὄνομὰ της σὲ φυλὴ ἀλόγων ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχει ἀναγνωριστεῖ ὅμως:
«Ἡ φυλή Pοδόπης δὲν ἔχει ἀκόμη ἀναγνωριστεί. Ἐκτρέφεται στὶς ὀρεινὲς κοινότητες τῶν νομῶν Pοδόπης καὶ Ξάνθης. Tὸ ὕψος ἀκρωμίου εἶναι 1,25 - 1,45 μ. Oἱ κυριότεροι χρωματισμοὶ εἶναι ὁ ὀρφνὸς καὶ ὁ φαιὸς σὲ ὅλες τὶς ἀποχρώσεις. Συναντῶνται καὶ ἄτομα ξανθὰ καὶ ἰσαβέλλεια. Tὰ περισσότερα ἄλογα ἐμφανίζουν ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ (λευκὰ σημάδια στὸ μέτωπο καὶ στὰ πόδια). Ἡ κεφαλὴ εἶναι ἀρμονική, τὸ σῶμα συμπαγὲς κυλινδρικὸ μὲ καλὴ μυϊκὴ ἀνάπτυξη. Oἱ ὀπλὲς εἶναι σκοτεινοῦ χρώματος καὶ ἡ χαίτη καὶ ἡ οὐρὰ ἄφθονες. Πολλοὶ ἐκτροφεῖς κουρεύουν τὴν χαίτη, ἡ ὁποία ἐμφανίζεται ὄρθια (ρωμαϊκὴ ἢ πολεμικὴ χαίτη).» («H αυτόχθονη ιπποτροφία στην Eλλάδα», Ἀληφακιώτης, Θ., Θεσσαλονίκη 2000.)
------------------------------------
Φωτογραφία ἀπὸ τὸ ΕΘΝΟΣ.
Δείτε περισσότερα
Δεν ειχα την παραμικρη ιδεα...
.very shoked.
 
Περιοχή
Κομοτηνή
Όνομα
Χρήστος
ΘΡΑΚΗ
1 ώρα ·
Τὰ ἄγρια ἄλογα τῆς Θράκης!
Πέντε ἀγέλες ἄγριων ἀλόγων, 300 περίπου ζῶα συνολικά, καλπάζουν ἀγέρωχα στὰ ἑλληνοβουλγαρικὰ σύνορα.
Τὸ χειμῶνα κατεβαίνουν στὰ χαμηλὰ ἀφήνοντας τὶς παγωμένες καὶ χιονισμένες πλαγιὲς, γιὰ ἀναζήτηση τροφῆς καὶ νεροῦ. Εἶναι ἀκίνδυνα καὶ περισσότερο τρομάζουν αὐτὰ, παρὰ ὁ ἄνθρωπος, σὲ μία μεταξύ τους συνάντηση.
Μερικὲς φορὲς προκαλοῦν ζημιὲς στὶς καλλιέργειες, ἀλλὰ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ὅλοι ἔχουν δικαίωμα στὴν ζωὴ.
...
Στὴν περιοχὴ τῆς Ἀστραίας, στὰ Θρακικὰ Μετέωρα, βρίσκει καταφύγιο μία ἀγέλη 50 περίπου ἀλόγων. Ἡ περιοχὴ εἶναι δυσπρόσιτη καὶ ἡ ἀνθρώπινη ἀπουσία κάνει τὴν περιοχὴ ἰδανικὴ γιὰ τὴν παραμονή τους.
Ἡ ὕπαρξη τῶν ἄγριων ἀλόγων στὴν περιοχὴ συνδέεται μὲ προϊστορικοὺς μύθους, ποὺ κάνουν ἀναφορὰ στὰ ἀνθρωποφάγα ἄλογα τοῦ Διομήδους τὰ ὁποῖα ζοῦσαν γύρω ἀπὸ τὴ λίμνη Βιστωνίδα.
Ἡ Ροδόπη ἔχει δώσει τὸ ὄνομὰ της σὲ φυλὴ ἀλόγων ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχει ἀναγνωριστεῖ ὅμως:
«Ἡ φυλή Pοδόπης δὲν ἔχει ἀκόμη ἀναγνωριστεί. Ἐκτρέφεται στὶς ὀρεινὲς κοινότητες τῶν νομῶν Pοδόπης καὶ Ξάνθης. Tὸ ὕψος ἀκρωμίου εἶναι 1,25 - 1,45 μ. Oἱ κυριότεροι χρωματισμοὶ εἶναι ὁ ὀρφνὸς καὶ ὁ φαιὸς σὲ ὅλες τὶς ἀποχρώσεις. Συναντῶνται καὶ ἄτομα ξανθὰ καὶ ἰσαβέλλεια. Tὰ περισσότερα ἄλογα ἐμφανίζουν ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ (λευκὰ σημάδια στὸ μέτωπο καὶ στὰ πόδια). Ἡ κεφαλὴ εἶναι ἀρμονική, τὸ σῶμα συμπαγὲς κυλινδρικὸ μὲ καλὴ μυϊκὴ ἀνάπτυξη. Oἱ ὀπλὲς εἶναι σκοτεινοῦ χρώματος καὶ ἡ χαίτη καὶ ἡ οὐρὰ ἄφθονες. Πολλοὶ ἐκτροφεῖς κουρεύουν τὴν χαίτη, ἡ ὁποία ἐμφανίζεται ὄρθια (ρωμαϊκὴ ἢ πολεμικὴ χαίτη).» («H αυτόχθονη ιπποτροφία στην Eλλάδα», Ἀληφακιώτης, Θ., Θεσσαλονίκη 2000.)
------------------------------------
Φωτογραφία ἀπὸ τὸ ΕΘΝΟΣ.
Δείτε περισσότερα
Δεν ειχα την παραμικρη ιδεα...
.very shoked.
Είχα βάλει αυτήν την φωτό στο θέμα "θαυμάζοντας". Είναι φωτό του συν-κυνηγού μου Γιώργου από την ορεινή Ροδόπη. Είναι από τα άγρια άλογα της Ροδόπης:horses.JPG
 
Top