κσε

  1. Vasilis

    Ψήφισμα για την πρόταση της ΚΣΕ

    Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος που εκπροσωπεί όλους τους κυνηγούς προτείνει την δυνατότητα χορήγησης κυνηγετικού όπλου μόνο σε ανθρώπους που έχουν βγάλει άδεια κυνηγίου τα τελευταία δύο χρόνια ή που έχουν σκοπευτική άδεια με παρουσία σε 6 αγώνες κατά το τελευταίο έτος. Για περισσότερες...
Top